Недригайлівський ліцей Недригайлівської селищної ради

ППД

План роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового досвіду вчителя англійської мови Васильченко Ю.В. із проблеми «Використання ігор у початкових класах, як активного методу навчання»

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Обговорити на засіданні методичної ради досвід роботи вчителя з використання ігор у початкових класах

січень

Заступник директора з НВР

Виступ – член ради О. Гугля

 

2.

Видати наказ по школі щодо вивчення, узагальнення, схвалення, поширення в практику роботи педагогічного колективу досвіду роботи над темою «Використання ігор у початкових класах, як активного методу навчання»

січень

Директор школи

 

3.

З метою вивчення передового досвіду вчителя відвідати уроки: 2-А, 2-Б, 2-В, 3-Б, 3-В класах (10-12 уроків)

лютий-квітень

Заступник директора з НВР, члени методичної ради школи

 

4.

Під час відвідування уроків особливу увагу звертати на роботу з формування загальних і спеціальних умінь учнів, уміння їх застосовувати знання в нестандартних ситуаціях, розвиток логічного мислення, ефективність ігрових форм роботи під час проведення уроків.

 

З мето перевірки рівня компетентності учнів провести тести у початкових класах

Лютий-травень

Заступник директора з НВР, члени методичної ради школи

 

5.

Проінструкутувати вчителя щодо виконання наступних завдань: 1) систематично вести щоденник власних спостережень за реалізацією основних аспектів досвіду; 2) підготувати методичні матеріали, які характеризують досвід роботи учителя (розробка поурочних планів з певної теми навчального курсу, публікації у фахових виданнях та освітніх платформах); 3) самостійно описати досвід роботи над обраною темою

лютий

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

6.

Надавати учителю допомогу в організації спостережень і вивчення ефективності методичних прийомів, застосовуваних у процесі навчання

 

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

7.

Провести аналіз документації, яку веде учитель (класні журнали, поурочні плани, планування роботи)

до квітня

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

8.

На засіданні методичної ради школи підвести підсумки вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителя на даному етапі роботи

березень

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

9.

Випустити інформаційно-методичний бюлетень, присвячений досвіду роботи учителя

квітень-травень

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

10.

Допомогати учителю в узагальненні досвіду своєї роботи, підготовці публікацій

постійно

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

11.

У планах-графіках внутрішкільного контролю передбачити відвідування уроків учителями з метою вивчення передового досвіду роботи вчителя

протягом ІІ семестру

Директор школи

 

12.

Організувати взаємовідвідування уроків учителями з метою взаємного обміну досвідом роботи з використання ігор на уроках англійської мови

протягом ІІ семестру

Заступник директора з НВР А. Власенко, члени методичної ради школи

 

13.

Узагальнити досвід роботи вчителя над темою «Використання ігор у початкових класах, як активного методу навчання»

квітень-травень

Заступник директора з НВР А. Власенко, члени методичної ради школи

 

14.

Схвалити на методичній раді досвід роботи вчителя

квітень

Директор школи

 

15.

До картотеки передового педагогічного досвіду шкільного методичного кабінету внести інформацію з досвіду роботи вчителя

травень

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

 

 

План роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового досвіду вчителя англійської мови Коренева О.І. із проблеми «Впровадження STEM-освіти в навчально-виховному процесі з метою розвитку дослідно-експериментальної роботи»

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Обговорити на засіданні методичної ради досвід роботи вчителя з використання STEM-освіти в навчально-виховному процесі

січень

Заступник директора з НВР

Виступ – член ради І. Скиданенко

 

2.

Видати наказ по школі щодо вивчення, узагальнення, схвалення, поширення в практику роботи педагогічного колективу досвіду роботи над темою «Впровадження STEM-освіти в навчально-виховному процесі з метою розвитку дослідно-експериментальної роботи»

 

січень

Директор школи

 

3.

З метою вивчення передового досвіду вчителя відвідати уроки:7-А, 11-А, 11-Б класах (10-12 уроків)

лютий-квітень

Заступник директора з НВР, члени методичної ради школи

 

4.

Під час відвідування уроків особливу увагу звертати на роботу з формування загальних і спеціальних умінь учнів, уміння їх застосовувати знання в нестандартних ситуаціях, дослідно-експериментальну діяльність школярів, розвиток логічного мислення, ефективність використання цифрових лабораторій під час проведення уроків.

 

З мето перевірки рівня компетентності учнів провести тести у 7-А,11-А, 11-Б класах

Лютий-травень

Заступник директора з НВР, члени методичної ради школи

 

5.

Проінструкутувати вчителя щодо виконання наступних завдань: 1) систематично вести щоденник власних спостережень за реалізацією основних аспектів досвіду; 2) підготувати методичні матеріали, які характеризують досвід роботи учителя (розробка поурочних планів з певної теми навчального курсу, публікації у фахових виданнях та освітніх платформах); 3) самостійно описати досвід роботи над обраною темою

лютий

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

6.

Надавати учителю допомогу в організації спостережень і вивчення ефективності методичних прийомів, застосовуваних у процесі навчання

 

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

7.

Провести аналіз документації, яку веде учитель (класні журнали, поурочні плани, планування роботи)

до квітня

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

8.

На засіданні методичної ради школи підвести підсумки вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителя на даному етапі роботи

березень

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

9.

Випустити інформаційно-методичний бюлетень, присвячений досвіду роботи учителя

квітень-травень

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

10.

Допомогати учителю в узагальненні досвіду своєї роботи, підготовці публікацій

постійно

Заступник директора з НВР А. Власенко

 

11.

У планах-графіках внутрішкільного контролю передбачити відвідування уроків учителями з метою вивчення передового досвіду роботи вчителя

протягом ІІ семестру

Директор школи

 

12.

Організувати взаємовідвідування уроків учителями з метою взаємного обміну досвідом роботи з впровадження STEM-освіти в навчально-виховному процесі

протягом ІІ семестру

Заступник директора з НВР А. Власенко, члени методичної ради школи

 

13.

Узагальнити досвід роботи вчителя над темою «Впровадження STEM-освіти в навчально-виховному процесі з метою розвитку дослідно-експериментальної роботи»

квітень-травень

Заступник директора з НВР А. Власенко, члени методичної ради школи

 

14.

Схвалити на методичній раді досвід роботи вчителя

квітень

Директор школи

 

15.

До картотеки передового педагогічного досвіду шкільного методичного кабінету внести інформацію з досвіду роботи вчителя

травень

Заступник директора з НВР А. Власенко