Недригайлівський ліцей Недригайлівської селищної ради

Кадровий склад

 

  1. Загальна інформація про кадрове забезпечення (кількісні показники)

Педагогічні працівники: 66

у тому числі ті, що :

мають відповідну освіту та/або кваліфікацію:66

працюють у закладі освіти за сумісництвом:0

залучені на інших договірних посадах:0

  1. Інформація про відповідальність освіти та/або кваліфікації педагогічних працівників, інших фізичних осіб, які мають право проводити педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу, обов’язковим до вивчення навчальним предметам, які вони викладають

Найменування навчального предмета (інтегрованого курсу)

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Найменування посади(для осіб, які працюють за сумісництвом,-місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу освіти, який закінчив учитель(рі закінчення, спеціальніст, кваліфікація згідно документом про освіту)

Найменування закладу вищої освіти або кваліфікаційного центру, ким присвоєно кваліфікацію педагогічного працівника, якщо на посаду прийнято не за педагогічною освітою

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

(рік атестації, підтвердження)

Педагогічний стаж

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу освіти_

Проходить педагогічну інтернатуру

Директор школи

вчитель географії, 

7-А,8-А,В, природознавство 5-А

Колоусова Наталія Іванівна

 

Сумський

педінститут, 1991 р. природничий ф-т

 

2019

старший учитель.

К-В

32

СОІППО

 

Заступник директора з НВР

Мистецтво 8А,Б,В

Інд.2Б

Інд 6Б

Бузова Наталія Сергіївна

 

Сумський ДПУ, факультет соціальної педагогіки та психології,

2009

 

2021

К-ІІ

17

СОІППО

 

Заступник директора з НВР

Вчитель англійської мови 

1-В,

7-А(І),10

Власенко

Анна Олександрівна

 

Сумський

педуніверситет

англійської мова факультет  іноземних мов  

2009 р.

 

К-В

2022

Старший учит.

Канд.

пед.н.

19

СОІППО

 

Заступник директора з НВР

Вчитель математики

6-А,8-В

Сілєнко Тетяна Юріївна

 

Луганський ДПІ. 1995 р.

Фізико-математематичний факультет

 

2020

К-В

Старший учит.

27

СОІППО

 

Вчитель української мови 

і літератури 

8-А,Б,В,9-А

9-В(літ)

Шевченко 

Ольга 

Василівна

 

Сумський

педінститут

1983 р.,

філологічний ф-т

 

2020

Старший учит.

К-В

46

СОІППО

 

Вчитель української мови та літератури 

5-А,В 6-В,7-А,

9-Б

Класний керівник 6-В кл.

Балицька Валентина Володимирівна

 

Сумський педінститут, філолог. ф-т, 1996, укр..мова та література 

 

2022 К-І 

32

СОІППО

 

Вчитель української мови і літератури 

7-Б,В,5-Б,10

 

Каліновська Любов Олександрівна

 

Сумський

педінститут

1982 р.

філолологіч-ний ф-т

 

2021

К-В

41

СОІППО

 

Вчитель української мови і літератури 

6-А,6-Б,9-В(м), 11

Факульт 11

Щербина Валентина Володимирівна

 

Сумський

педінститут

2007 р.

філолологіч-нийф-т

 

2017

К-І

22

СОІППО

 

Вчитель

зарубіжної

літератури 

8-В,9-В,11

Інд 10,6-Б

 

Кульбачна

Віра Миколаївна

 

Сумський

педінститут 1980 р.,

філологічний

ф-т

 

2023

Старший учит.

К-В

43

СОІППО

 

Вчитель зарубіжної літератури 

5-А,Б, 6-А,Б,В,

7-А,Б,В,8-А,

9-А,Б,10

Навчаємося разом 5-А,7-А,

8-А

Інд.10

Веретільник Тамара Георгіївна

 

Ужгород держунівер-ситет 1986р.

філологічний факультет

 

2021

Старший учит.

К-В

37

СОІППО

 

Вчитель 

зарубіжної літератури 

8-Б,5-В 

Технології

 5-А,Б,В, 

6-А,Б,В,7-А,Б,В 8-А,трудове навч.8-Б,В,9-А,Б,В

Інд.6Б

Класний керівник 8-Б кл.

Федорченко Галина Михайлівна

 

Сумський

педінститут

1990 р. філоло-

гічний  факультет 

 

2019

К-1

33

СОІППО

 

Вчитель англійської мови1-А,4-А,

6-А,В,7-Б(ІІ), В(ІІ), 8-Б(ІІ)

Класний керівник 7-В кл.

Кобихно Яніна Іванівна

 

Сумський

педінінсти-тут

2012 р.    

 Факультет англійської мови

 

2023

К-І

11

СОІППО

 

Вчитель англійської мови

5-Б,В,6-Б, 8-Б(І),

9-А,Б,В,8-А

Інд.6-Б

Класний керівник 6-Б кл.

Постоєнко Валентина Миколаївна

 

Сумський

педуніверси-тет 2003 р., факультет іноземних мов

 

2020

К-ІІ

20

СОІППО

 

Вчитель англійської мови 

7-А(ІІ),Б(І),В(І),11,8-Б(ІІ),8-В

німецька мова

7-А(ІІ), Б(ІІ), В(ІІ)

Васильченко

Юлія 

Валеріївна

 

Сумський

педінститут Факультет іноземних мов 2005 р.

 

2023

К-В, старший учитель

19

СОІППО

 

Вчитель 

німецької мови 7-А(І),Б(І),В(І)

8-А,Б(ІІ), 5-А англійської мови

1-Б

Іващенко

Віктор Олександрович

 

Ніженський державний педагогічний інститут, факультет  іноземних мов,1993 р.

 

2022

К-І

30

СОІППО

 

Вчитель англійської мови, 

2-А,Б,3-А,Б,В, 

4-Б,В,5-А

Інд.10

Рубаник Світлана Анатоліївна 

     

2022

К-В

22

СОІППО

 

Відпустка по догляду за дитиною до 3-х років до 26.11.2025

Бузова Галина Костянтинівна

 

Сумський

факультет  іноземних мов

2014

   

6

СОІППО

 

Вчитель інформатики 

9-А(І),Б(І),В(І),

10,11(І),6-Б(І),В(І)

Фізики 

9-А,Б,В,8-В,

7-Б,В

Щітка Олександр

Микитович

 

Сумський

педінститут

1990 р. фізико-математичний факультет

 

2023

Ст.уч.

К-В

33

СОІППО

 

Вчитель мате- математики 5-Б

Алгебри

8-Б,9-В

Геометрії

8-В,9-В

Природознавство (твої фізичні відкриття)

5-А,  

Фізика 8-А,Б,7-А

Фізика та астрономія 10,11

фа культ 9-А

Інд.10 

Коренев Олександр Іванович

 

Сумський

педінститут 1997 р. фізико-математичний факультет

 

2021

К-В

Старший учитель.

26

СОІППО

 

Вчитель математики

Алгебра

11,7-Б,В,9-А,Б

Геометрія

11,7-Б,В,9-А,Б

інф.7-Б(І)

Класний керівник 11 кл.

Скиданенко Іван

Миколайович

 

Сумський

педінститут 1993 р. математика,

Фізика

 

2022

К-В

  30

СОІППО

 

Учитель математики

5-А,В

Алгебра

8-А,10

Геометрія

8-А,10

Інд 10

Класний керівник 8-А кл.

Конотоп Павло Миколайович

 

Сумський ДПУ 2006 р. фізико-математи-чний факультет

 

2020

К-1

17

СОІППО

 

Вчитель інформатики

5-Б(ІІ),В(ІІ),5-А

6-А(ІІ),Б(ІІ),В(ІІ)

7-Б(ІІ), А(ІІ), 7-В(ІІ)

8-А,Б(ІІ),В(ІІ)

9-А(ІІ),Б(ІІ), В(ІІ), 11(ІІ)

Інд.6-Б,10

Павленко Андрій Олександрович

 

Глухівський національний пед..універ-ситет, техн.-й ф-т,

 

2019

К-ІІ

8

СОІППО

 

Вчитель

Математики

 6-Б,В

алгебри

7-А

Геометрії

7-А

інформатики

5-Б(І),5-В(І),4-Б(ІІ),В(ІІ)

7-А(І),В(І), 

 8-Б(І), В(І)

Інд.6-Б

 Класний керівник 7-А кл.

Ярошенко Інна Володимирівна

 

Сумський державний педунівер-ситет, фіз.-мат. ф-т, 2018, математика

 

спеціаліст

4

СОІППО

 

Відпустка по догляду за дитиною до 3-х років

до 10.05.2025

Федина Юлія Сергіївна 

 

Сумський державний педуніверситет, фіз.-мат. ф-т, 2011, математика

   

2019

К-ІІ

12

СОІППО

 

Учитель історії 

5-А,Б,В,7-А

8-А,Б,В, 

10,11

Громадянська освіта 10

Класний керівник 5-Б

Батіг Катерина Юріївна

 

Сумський педунівер-ситет

2009 р. істор. факультет

 

2017

К-СП

16

СОІППО

 

Вчитель історії

6-А,Б,В,9-А,Б,В

7-Б,В

Класний керівник 6-А кл.

Грицун Валентина Григорівна

 

Київський держунівер-ситет

1981р.історія

 

2021

Учитель методист

К-В

48

СОІППО

 

Вчитель біології, 7-А,8-А, 9-А,10

Географії

7-В,Б, 9-А,Б,В,

6-А,8-Б,10,11

Факультатив STEM 5-Б,В

Класний керівник 9-А кл.

Гордієнко Людмила Володимирівна

 

Сумський

педінститут

1994 р. природничий факультет

 

2019

К-В,

Старший учитель.

29

СОІППО

 

Вчитель біології 9-В

Географії 6-Б,В

Основ здоров’я

8-Б,В, 9-А,Б,В

Здоров’я, безпека та добробут

5-Б,В, 6-А,Б,В,

7-Б,В 

Курс «Пізнаємо природу»5-Б,В

Факультатив 

 9-Б

Інд.6-Б,10

Класний керівник 9-В кл.

Курило Галина Іванівна

 

Сумський педінститут, фак.біолог. та географії, 1995, географія та біологія

 

К-В 2022

28

СОІППО

 

Вчитель хімії  

7-Б,В, 8-Б,В

9-А,Б,В

10, 11

Інд.10кл

Вихователь шкільного автобуса

0,5 ставки 

Донцов

Віктор Павлович

 

Сумський

педінститут

1980р. хімія, біологія

 

2019

К-В

43

СОІППО

 

Вчитель біології

8-Б,В,7-Б,В

Пізнаємо природу

6-А.Б,В

Біології та екології 11

Хімія 7-А,8-А

Факультатив Stem 6-А,Б,В

Інд.6-Б

Класний керівник 8-В кл.

Сокрута Людмила Михайлівна

 

Харківський педінститут

1985 р. природничий. факультет

 

2019

К-В

35

СОІППО

 

Вчитель фізкультури, 

2-А,Б,

9-А,Б,В, 10

Захист України

Інд.3

Вихователь по підвозу 0,5 ставки

Класний керівник 10 кл

Виговський Сергій

Петрович

 

Сумський

педінститут

2001р. фізичне виховання

 

2021

К-В

25

СОІППО

 

Вчитель фізкультури

1-А,Б,В,3-А,Б,В

7-В, 11

Лисенко 

Сергій Олександрович

 

Сумський

педінститут 1998 р.

фізичне виховання

 

2023

К-І

25

СОІППО

 

Вчитель фізкультури

4-А,Б,В, 5-Б,А 

7-А,Б

Класний керівник 7-Б кл.

Нємцев Сергій Олексійович

 

Сумський

педінститут 2007 р.

фізичне виховання

 

2022

К-ІІ

19

СОІППО

 

Вчитель фізкультури

6-А,Б,В, 5-В

8-А,Б,В

Класний керівник 5-В кл.

Пищик Андрій Іванович

 

Сумський

педінститут 2008 р.

фізичне виховання

 

2020

К-І

13

СОІППО

 

Вчитель музики, мистецтва 

3-А,4-А,4-Б,4-В, 5-А,Б,В, 

6-А,Б,В,7-А,Б,В

9-А,Б,В,10,11

Культ.доброс.

5-Б,В,6-А,Б,В

Класний керівник 9-Б кл.

Семоненко Дмитро

Іванович

 

Сумський

педінститут

музика,

2004 р.

 

2019

К-В

Старший учитель.

22

СОІППО

 

Вчитель початкових

класів

Класовод 4-А кл.

В’юн Ірина Володимирівна

 

ГДПІ 1996

Початкове навчання

 

2019

К-В

28

СОІППО

 

Вчитель початкових класів

Класовод 4-Б кл.

Сиротенко

 Ірина Вікторівна

 

Глухівський педінститут

1988 р.   метод.і пед. поч. осв.

 

2021

К-В

35

СОІППО

 

Вчитель початкових класів 

Класовод 4-В кл.

Шведова Євгенія Миколаївна

 

Глухівський педінститут 1989 р. мет. і пед.поч.осв.

 

2021

К-І

36

СОІППО

 

Вчитель початкових

класів

Класовод 1-А кл.

Сосєдова Наталія

Іванівна

 

Глухівський педінститут

1980р. метод. і пед.поч.осв.

 

2018

К-В

43

СОІППО

 

Вчитель початкових

класів

Класовод 1-Б кл.

Удовенко Людмила Іванівна

 

Сумський педуні-верситет

2001 р.”Пед.

освіта”

Вчитель поч.кл.

 

2022

К- І

19

СОІППО

 

Вчитель початкових

класів

Класовод 1-В кл

Жмака Любов Михайліівна


 
 

Глухівський педагогічний інститут , початкові класи,

 

2011

К-І,

10 тр

27

СОІППО

 

Вчитель початкових

класів

Класовод 2-А кл.

Юрченко Аліна Олександрівна

 

Сумський ДПУ, 2016 історичний факультет, лебединське педучилище

 

2021

К-ІІ

8

СОІППО

 

Вчитель початкових

класів

Класовод 2-Б кл.

Токаренко Алла 

Петрівна 

 

Сумський пеунівер-ситет

2001р.

філол. ф-т

 

2022

К-І

32

СОІППО

 

Вчитель початкових

класів

Класовод 3-А кл.

Стовбир

Ганна 

Іванівна

 

Глухівський педінститут

1989р. пед. і метод поч. нав.

 

2020

К-В,

старший учитель

44

СОІППО

 

Вчитель початкових

класів

Класовод 3-Б кл.

Бурнос

Олена Миколаївна

 

Сумський педунівер-ситет

2005 р. соц. і поч. навч.

 

2023

К-В

33

СОІППО

 

Вчитель початкових

класів 

Класовод 3-В кл.

 

Пищик 

Любов

Олександрівна

 

Сумський

державний

педунівер-

ситет

 «Початкова освіта»

2012

 

2019

К-І.

14

СОІППО

 

Декретна відпустка до 25.04.2024

Вчитель початкових

класів

Лісна

Віта 

Іванівна

 

Глухівський педінститут

2013 р. поч. кл.

 

2016

К-ІІ

11

СОІППО

 

Вихователь ГПД ставка

Лупійко Людмила Миколаївна

 

Глухівський педунівер-ситет

2004 р.

поч. класи

 

2022

К-І

25

СОІППО

 

Вихователь шкільного автобуса

0,5 ставки ;

Асистент вчителя 0,5 ставки

Батіг 

Людмила Андріївна

 

Сумський педінститут

1987р.

Філологічний  факультет

 

2022

12т.р.

22

СОІППО

 

Вихователь шкільного автобуса

0,5 ставки 

Дяченко

 Ніна Миколаївна

 

Сумський

педінститут 1979 р. філологічний ф-т

 

2023

К-В,

10тр

44

СОІППО

 

Асистент вчителя

Ставка

Сердюк Світлана Борисівна

 

Глухівський педінститут

1997р. початкові класи, музика. 

 

2021

11т.р

26

СОІППО

 

Асистент вчителя

Ставка

Гордієнко

Світлана

Олексіївна

 

Путивльське педагогічне училище 1995

Початкове навчання

 

2022

10т.р

28

СОІППО

 

Асистент вчителя

Ставка

Інд.10,6-Б

Власенко Віра Павлівна

 

Київський пед.інститут

1986 р. філоло-

логічний  ф-т

 

2018

К-І,

10тр

34

СОІППО

 

Асистент вчителя

Ставка

Конотоп Олена Миколаївна

 

Глухівський нац.пед.унів.


 
 

2019

К-І,

10тр

16


 

СОІППО

 

Вчитель історії та правознавства

9-А,Б,В

Інд.6-Б,10

Асистент 

вчителя

Ставка

Тимошенко Марина Миколаївна

 

Харківський Національний педаг університет , 2012

 

Спец,

10тр 

2

СОІППО

 

Соціальний педагог Ставка

Факультатив 8-В

Хоменко Юлія Сергіївна

 

Сумський ДПУ,2016. Соціальна педагогіка та практична психологія

 

2021

К-ІІ

9

СОІППО

 

Педагог організатор Ставка

Купальна Катерина Олегівна

 

Сумський

державний

педунівер

ситет ,

«вчитель історії»

 

2021

К-ІІ

12

СОІППО

 

Практичний психолог Ставка

Учитель біології

9-Б

Факультатив 9-Б

Нємцева Світлана Миколаївна

 

Сумський ДПУ, природничо-географічний ф-т

 

Спеціаліст учитель біології

К-І практичний психолог

15

СОІППО